• ייצוג בתביעות ובכתבי אישום המוגשים ע"י ועדות לתכנון ובניה, בגין שימושים חורגים ובניה ללא היתר.
• טיפול בעסקאות נדל"ן ופרויקטים בתחום המקרקעין.
• הסדרת שימושים חורגים ובניה ללא היתר ע"פ דיני התכנון והבניה ונהלי מינהל מקרקעי ישראל וייצוג בתביעות בנושאים אלו.
• טיפול בהיטלי השבחה ומיסוי מקרקעין.
• הפקעת מקרקעין וקבלת פיצויים בגין ההפקעה.
• ייצוג יזמים ויחידים מול ועדות לתכנון ובניה.
• יצוג יחידים ואגודות בפני הולקשח"פ (הועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחים)
• טיפול בהסדרת מערכות סולאריות על גגות וחוות סולאריות.
• יעוץ וליווי משפטי  בהליכי שינוי יעוד מקרקעין

תכנון ובנייה