תביעה לסילוקו של פולש ממקרקעין המוגשת ע"י בעל הזכויות במקרקעין (המחזיק). תביעה לסילוק יד של פולש ממקרקעין ניתנת להגשה בסדר דין מקוצר- זהו הליך זריז במסגרתו אין לנתבע זכות קנויה להגיש כתב הגנה ועליו להגיש בקשה לביהמ"ש, אשר רק אם תתקבל תהפוך לכתב הגנה מטעמו.

תביעה לסילוק יד