רכישת דירה הינה העסקה הכלכלית המשמעותית ביותר לרוב האנשים. לאחר מאמצים רבים, נטלתם משכנתא מן בנק, מימשתם את כל חסכונותיכם ואתם נכנסים בשעה טובה לדירה – עליה תמשיכו לשלם מידי חודש במשך שנים ארוכות, לעיתים עד גיל הפנסיה.

מה רבה עשויה להיות עגמת הנפש אם תגלולאחר הכניסה לדירה, כי בנכס קיימים ליקויי בניה. למשל - אי התאמה במידות של חלקי המבנה, רטיבות, נזילות, סדקים שנפערו בקירות או חלילה ברצפה, קילופי טיח ועוד יתר מיני ליקויים.

מתי וכיצד לתבוע את הקבלן?

בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), אחריותו של הקבלן אינה לנצח ותקופות האחריות נעות בין שנה עד לשבע שנים.

החוק קובע כי ככל שמועד גילוי הליקוי אינו חורג מהתקופות הנקובות בו, 
לכן קודם להגשת תביעה משפטית לפיצוי כספי, יש להקדים ולפנות לקבלן (מומלץ כבר בשלב זה לשכור עו"ד) במכתב דרישה לתיקון הליקויים, בסמוך ככל הניתן למועד היווצרות ליקויי הבניה וגילויים.

ככל שמדובר בליקויי בניה החורגים מגדר "ליקויי בניה אסטטיים" או ככל שחלילה המדובר בליקויי בניה משמעותיים, 
כמעט הכרחי לזמן איש מקצוע - מומחה אשר יבדוק את מצב הדירה ויערוך חוות הדעת לעניין הליקויים שאותרו בה. את חוות הדעת יש לשלוח לקבלן ולדרוש ממנו לתקן את ליקויי הבניה כמפורט בחוות דעת המומחה.

יצוין כי החוק דורש כי הדייר ייתן לקבלן "
הזדמנות נאותה" ו"פרק זמן סביר" לבצע את התיקונים האמורים וזאת קודם להגשת תביעה משפטית באמצעות עו"ד המתמחה בליקויי בניה.

פסיקת בתי המשפט בישראל קובעת כי ככל שהקבלן מסרב לתקן את ליקויי הבניה, מתכחש לעצם קיומם, או כושל בניסיונות התיקון – וכל זאת לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה לעשות כן ובזמן סביר, הרי שקמה לכם עילה משפטית להגיש נגדו תביעה משפטית לבית המשפט המוסמך במסגרתה יידרש הקבלן לתקן את ליקויי הבניה או לחילופין לשאת בעלות ביצוע העבודות אשר יבוצעו עבורכם על ידי אנשי מקצוע. 

יחד עם זאת, תמיד יש לזכור כי התשובה לשאלה מתי מוצו ההליכים מול הקבלן והגיעה העת להגשת תביעה משפטית בגין ליקויי הבניה תיבחן על ידי עורך דין המומחה לתחום ליקויי הבניה בהתאם לנסיבות המקרה הספציפיות.

קניתם דירה עם ליקויי בניה – מתי לתבוע את הקבלן וכיצד?