כאשר אדם הולך לעולמו והשאיר אחריו צוואה, נדרשות מספר פעולות על ידי היורשים, על מנת להוציא לפועל את צוואתו, זאת על מנת לחלק את עזבונו בין יורשיו החוקיים ע"פ הצוואה. בכדי לממש את נכסי העזבון יש להגיש בקשה להוצאת צו קיום צוואה, בפרוצדורה הקבועה בחוק בפני הגורמים המוסמכים לכך בכדי שינתן צו המאשר למעשה את כשרות הצוואה ומורה על קיומה.

צו קיום צוואה