כאשר הנפטר לא השאיר אחריו צוואה, חלוקת העזבון ליורשיו ע"פ החוק תיעשה לאחר הנפקת צו ירושה. הנפקת צו ירושה הוא פעולה הדורשת הגשת בקשה למתן צו ירושה. הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה אשר חותם על הצו.
צו הירושה קובע למעשה מי הם יורשיו של המוריש ע"פ החוק ובאמצעותו ניתן להסדיר את רישום וחלוקת הנכסים השונים הכלולים בעזבון.

צו ירושה