"צוואות הדדיות" הינה מסמך בו שני בני זוג מתחייבים הדדית להוריש את כל חלקם ברכוש המשותף האחד לרעהו ולאחר מות היורש לילדיהם וכו'. צוואות מסוג זה מבטיחות את עתידו של בן הזוג הנותר בחיים מבחינת זכותו להנות מהרכוש המשותף בשלמות ומבטיח את זכותם של צאצאי הצדדים לאחר מכן.
"יתרון נוסף ל"צוואה הדדית" בכך שהיא מקנה לבן הזוג שנותר בחיים, במקרים בהם אחד הצדדים נפטר חו"ח בעת שלצדדים עדיין ילדים קטינים, הגנה וחופש פעולה ללא התערבותו של האפוטרופוס הכללי המופקד על זכויותיהם של קטינים במקרים וקיבלו נכסים או כספים שהועברו אליהם בירושה.

צוואה הדדית