תאריך דיווח: 1/10/2012

בעקבות בקשה שהוגשה ע"י עו"ד דוד דהאן, עוכב ביצועו של צו הריסה מינהלי שהוצא ע"י הועדה לתכנון ובניה בנהריה ב-4 חודשים

תושב נהריה בנה על גג ביתו חדר נוסף ללא שקיבל לכך היתר בניה והועדה לתכנון ובניה בעיר הוציאה צו הריסה מינהלי להריסת המבנה. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי שהוגשה ע"י עו"ד דוד דהאן לביהמ"ש השלום בנהריה, הביאה לעיכוב צו ההריסה המינהלי ב-4 חודשים, וזאת על מנת לאפשר לתושב העיר למצות את האפשרות להסדרת הבניה

עוכב ביצועו של צו הריסה מינהלי ב-4 חודשים