סדר דין מהיר הינו הליך זריז ויחודי להגשה וניהול של תביעות אזרחיות בסכומים נמוכים, וכלליו קבועים במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.
תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי תביעות כספיות אשר שווין אינו עולה על 75,000 שקלים ידונו בהליך סדר דין מהיר.

סדר דין מהיר