תאריך דיווח: 3/11/2014

בן להורים בעלי זכויות במשק חקלאי בגליל המערבי הגיש באמצעות עו"ד דוד דהאן תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה, בעקבות העברת זכויות בנחלה שבוצעה ע"י האם לאחותו בלבד, ללא אישור ביהמ"ש הנדרש בשל מצבו הרפואי של אביו החסוי.

בימים אלה נתן ביהמ"ש לענייני משפחה תוקף פסק דין להסכם פשרה שהושג בין הצדדים.

בית המשפט לענייני משפחה פסק בין היתר כי הזכויות הועברו ע"ש הבת בנאמנות בלבד וכי הזכויות במשק החקלאי יחולקו בעתיד בחלקים שווים בין הבן והבת לאחר שימלאו להורים ימים ושנים.   כמו כן ככל ותרצה האם במהלך חייה בעתיד למכור את הנחלה החקלאית לצד ג' תינתן הודעה מוקדמת ועדיפות לרכישה ע"י הבן/התובע.

המדובר בהישג משפטי מצוין עבור הבן, המיוצג ע"י עו"ד דוד דהאן, ולדוגמא מובהקת למקרה בו באמצעות משא ומתן יעיל בין הצדדים הצליח להשיג הבן תוצאה טובה הרבה יותר מאשר זו שהיתה מושגת באמצעות כלים משפטיים בלבד.  לא רק שהוצהר כי העברת הזכויות לאחות נעשתה בנאמנות עבור ההורים בלבד, אלא שנחתם הסכם מפורט שקיבל תוקף פסק דין ואשר קושר את כל הצדדים ומגן על זכויות הבן בכל תרחיש עתידי ומהווה בסיס לתיקון היחסים בין בני המשפחה.

ניתן תוקף פסק דין להסכם פשרה לפיו יחולקו הזכויות במשק חקלאי בין אחים