משרדנו צבר ידע רב ונסיון משפטי נרחב בכלל הנושאים וההיבטים הקשורים בנחלות ומשקים חקלאיים. 

- יצוג בעסקאות לרכישת ומכירת נחלות חקלאיות, לרבות קבלת יעוץ משפטי מקדים לגבי כדאיות העיסקה.
- יצוג בהפחתת דמי הסכמה, יצוג בהגשת השגות וערעורים בענין דמי הסכמה במכירת נחלה.
- יצוג בהפחתת שומות מס שבח ומס רכישה, - יצוג בהשגות בענין מיסוי מקרקעין.
- הסדרת שימושים חורגים ופעילות מסחרית בנחלה החקלאית.
- ליווי מיזמים לתיירות כפרית בנחלות (צימרים).
- יצוג חקלאים בתביעות המוגשות ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
- ישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי ממ"י.
- פיצול נחלה
- ירושת המשק החקלאי
- מינוי בן ממשיך
- מיצוי זכויות הבניה בנחלה.
- שינוי יעוד מקרקעין בנחלות ובמשקים חקלאיים.
- העברת זכויות בנחלה

נחלות ומשקים