כינוי לחלק מן הנחלה החקלאית אשר צמוד לבית המגורים של המתיישב. חלקה זו תוחכר למתיישב. החלקה מוגדרת בדר"כ כמגרש ע"פ תב"ע ורשומה במינהל, והמינהל מכיר בה כחלק קבוע של הנחלה. בחלקה א' נמצאת חלקת המגורים עליה בנוי בית המגורים ומבני משק.

נחלה א (חלקה א)