תאריך דיווח: 25/10/2012

דוד דהאן משרד עורכי דין, קיבל את יצוגו של יורש בנחלה חקלאית באזור הגליל המערבי לצורך העברת הנחלה ללא תמורה לבנו

יורש נחלה חקלאית באזור הגליל המערבי, הכוללת מכסת ביצי מאכל, פנה לעורך דין דוד דהאן לשם יצוגו בהעברת הזכויות בנחלה ובמכסת הביצים במתנה לבנו וכלתו.

העיסקה דווחה זה מכבר ע"י עו"ד דוד דהאן לרשויות מיסוי מקרקעין, לסוכנות היהודית ולמינהל מקרקעי ישראל.

כמו כן, מטפל עו"ד דוד דהאן, ברישום מכסת הביצים ע"ש הבן המקבל, בספרי המועצה לענף הלול.

משרדנו מייצג יורש נחלה חקלאית לצורך העברת זכויות ללא תמורה לבנו