יצוג משפטי בתחום המשפט המינהלי

·         עתירה מינהלית

·         תובענה מינהלית ותביעות להשבה כספית נגד רשויות המדינה

·         התגוננות מפני נקיטת הליכי גביה מינהלית ע"י עיריות ומועצות מקומיות.

·         השגות ועתירות בענין שומת ארנונה.

משפט מנהלי