• טיפול בעסקאות מכר (רכישה ומכירה) של זכויות במקרקעין: יצוג רוכשים ומוכרים בעסקאות מכר דירות ובתי מגורים במגזר העירוני, נחלות, משקי עזר ומגרשי הרחבה במגזר החקלאי.
• ליווי פרויקטים לבניה.
• ייעוץ וליווי בעסקאות קומבינציה.
• ייצוג קבוצות רכישה.
• השבחת מקרקעין ושינוי ייעוד.
• ייצוג בתביעות על ליקויי בניה.
• פיצויים בגין הפקעת מקרקעין
• ייעוץ וייצוג ליזמים וקבלנים
• מכר זכויות מקרקעין במושבים: נחלה, משק עזר, בית מקצועי, בתים / מגרשים בהרחבה.
• רישום בתים משותפים
• יצוג במכרזים מול רשויות מקומיות ומינהל מקרקעי ישראל.
• תביעות לפינוי מושכר, תביעות לסילוק יד.
• תביעות לדמי שימוש ראויים

מקרקעין