מס שבח הינו מס החל על המוכר נכס מקרקעין. המס מוטל לפי חוק מיסוי מקרקעין על הרווחים שנוצרו למוכר בעת מכירת זכויותיו במקרקעין. קיימים פטורים מתשלום מס שבח המוגדרים בחוק ולכך כמובן השלכות משמעותיות לגבי כדאיות העסקה.  מומלץ לבדוק את שיעור המס הצפוי לחול בעת מכירת נכס מקרקעין טרם ביצוע המכירה, לרבות האפשרות להנות מאחד מהפטורים הקבועים בחוק.

מס שבח