מס רכישה הינו מס המוטל על הרוכש זכויות בנכס מקרקעין. מס רכישה הינו מס מדורג אשר נקבע בהתאם למדרגות המס אשר יחולו על הרוכש בהתאם לזכאותו ולפטורים הקיימים בחוק. טרם רכישת נכס מקרקעין, ובפרט כאשר מדובר ברכישת בית מגורים נוסף מומלץ לקבל יעוץ מקדים לגבי שיעור מס הרכישה הצפוי לחול על העיסקה.

מס רכישה