בעת מכירת נחלה חקלאית, הרי מלבד מס שבח, צפוי המוכר לשלם מס רווח הון בקשר לרכיבי העיסקה שאינם "מקרקעין" ואשר הופק רווח ממכירתם, למשל – מכסות ייצור חקלאיות שהוענקו ע"י משרד החקלאות (מכסת ביצים, מכסת חלב וכו').

מס רווח הון