• ייצוג אגודות שיתופיות ויחידים בתביעות של מינהל מקרקעי ישראל.
• תביעות נגד מינהל מקרקעי ישראל.
• טיפול בשימושים חורגים ובבניה ללא היתר.
• טיפול בפעילות לא חקלאית - פל"ח, יעוץ וטיפול בהסדרת פעילות לא חקלאית בנחלה.
• ייצוג במחלוקות כספיות והשגות מול מינהל מקרקעי ישראל: הפחתת דמי הסכמה, דמי היתר, דמי חכירה ודמי היוון.
• חידוש הסכמי חכירה, הסכמי הרשאה, היוון זכויות במגזר העירוני.
• ייצוג מושבים בתביעות להכרת זכויות המושב ההיסטוריות בקרקעות המינהל וקק"ל.
• ייצוג בתביעות פינוי וסילוק יד.
• ייצוג בקבלת היתרי בניה.
• ייצוג חקלאים וחוכרים לשם יישום החלטות מינהל מקרקעי ישראל, הוראות אגף חקלאי.
• פיצול נחלה.

מנהל מקרקעי ישראל