מכירת או רכישת משק חקלאי אינה עוד עסקת מכירת נדל"ן, דוגמת מכירת דירה בעיר, מגרש או בית בהרחבה.  המדובר בעסקה מורכת הכוללת מלבד כל האלמנטים הכרוכים בכירת דירה או בית בעיר, גם היבטים נוספים לרבות דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, מס רווח הון בגין מכסות ייצור חקלאיות, קבלה לחברות באגודה ועוד. בל מורכבות העיסקה יש לפנות לקבלת יעוץ מקיף טרם ביצוע העיסקה, בין היתר, לשם שקילת כדאיות העסקה, ביצוע בדיקות מקדמיות בנכס ותכנון מס, כל אלה ראוי שיערכו ע"י משרד בעל ידע ומיומנות בתחום יחודי זה.

מכירת/רכישת נחלה