משרדנו עוסק ביצוג יחידים ותאגידים מול רשויות מיסוי מקרקעין.
• הגשת שומה עצמית במס שבח ובמס רכישה
• הפחתת מס רכישה ומס שבח – יצוג בהגשת השגות וערערים.
• בקשות לביטול קנסות במיסוי מקרקעין
• טיפול יחודי בענין מיסוי מכר נחלה חקלאית – תכנון המס ע"י הערכה מוקדמת של דמי הסכמה, מס שבח ומס רכישה בנחלה החקלאית, הפחתת שומות דמי הסכמה והגשת השגות וערעורים.

מיסוי מקרקעין