"מקרקעי ישראל" הינם מקרקעין המצויים בבעלות הקרן הקיימת לישראל או רשות הפיתוח או מדינת ישראל ומנוהלים ע"פ חוק (חוק מינהל מקרקעי ישראל) ע"י מינהל מקרקעי ישראל. מינהל מקרקעי ישראל פועל מכוח החלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלה (שהינן למעשה הוראות והנחיות לביצוע החלטות המועצה).

מינהל מקרקעי ישראל