בהעדר צוואה נקבעים יורשיו של אדם בהתאם להוראות חוק הירושה הקובעות את רשימת היורשים (בהתאם לסיטואציות שונות); בן זוג של המוריש, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.
יורשים אלה מכונים "יורשים ע"פ דין", שכן המוריש לא הותיר אחריו צוואה ולמעשה החוק הוא אשר מגדיר אותם כיורשיו.

יורשים על פי דין