תאריך דיווח: 1/11/2014

יורשים המיוצגים ע"י עו"ד דוד דהאן הגישו באמצעותו התנגדות לבקשה לקיום צוואה שהוגשה ע"י אחיהם.  לטענת היורשים המיוצגים ע"י עו"ד דוד דהאן בהתנגדותם יש לקיים צוואה אחרת של המנוח ולפיה אחיהם, אשר הוא שביקש את קיום הצוואה הפסולה, כלל אינו יורש.

בהסכם פשרה שקיבל תוקף פסק דין התקבלה הלכה למעשה ההתנגדות כאשר ביהמ"ש לענייני משפחה הוציא תחת ידיו פסיקתא הקובעת כי האח המבקש כלל אינו יורש בעזבון המנוח וכי העזבון יתחלק בין יתר בניו ובנותיו, בלעדיו.   עוד הוחלט כי במידה ויקבע כי העברת הזכויות שבוצעה במשק החקלאי לאחר פטירת המנוח בטלה, כי אז יתחלקו הזכויות בנחלה החקלאית בין כל יורשי המנוח ע"פ הדין.

התקבלה התנגדות לבקשה לקיום צוואה הנוגעת למשק חקלאי ולמכסת ביצים