הסכם משבצת משולש (מכונה גם "ההסכם המשולש") הינו כינוי להסכם שבמסגרתו משכיר המינהל את כלל מקרקעי המושב לאגודה השיתופית ומכוחו מחזיקים המתיישבים את זכויותיהם בנחלות החקלאיות כברי רשות מטעם האגודה.
ההסכם מכונה "משולש", משום שקשורים בו שלושה גורמים: המינהל כבעל הבעל הקרקע אשר משכיר את הקרקע לסוכנות היהודית לא"י (כחברה מיישבת) והסוכנות היא שמשכירה את הקרקע לאגודה השיתופית מתוך מטרה לאפשר ולהרשות לחברי האגודה לגור בנחלות החקלאיות שבתחום המושב ולעבד אותן.

הסכם משבצת משולש