הסכם משבצת דו צדדי הינו כינוי להסכם שבמסגרתו משכיר המינהל את כלל מקרקעי המושב לאגודה השיתופית ומכוחו מחזיקים המתיישבים את זכויותיהם בנחלות החקלאיות כברי רשות מטעם האגודה. ההסכם מכונה "דו צדדי" משום שקשורים בו שני גורמים: מינהל מקרקעי ישראל והאגודה. האגודה היא שוכרת של המקרקעין ישירות ממינהל מקרקעי ישראל והיא זו אשר מאפשרת לחברי האגודה להתגורר בשטח הנחלה ולעבדה כברי רשות מטעמה.

הסכם משבצת דו צדדי