חוק יחסי ממון בין בני זוג
סעיפים 3-5 לחוק יחסי ממון, דנים ברכוש של בני זוג, שלא עשו ביניהם הסכם ממון.
סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון קובע כי עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או הירושה בתקופת הנישואין.
יחד עם זאת, ניתן שתיווצר שותפות בין בני הזוג בנכסים שלא נכללים בסל האיזון בהתאם להוראות סעיף 5(א)(1) לחוק ! השיתוף בנכס יכול לקום מכוח דינים אחרים, למשל עקב מתנה או הסכמה לשיתוף בין במפורש ובין על פי התנהגות .
הסכם ממון בין בני זוג
לאורך השנים, הכירה פסיקת בתי המשפט בישראל באפשרות להחיל את הדין הכללי לצד הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון וקבעה שאין מניעה להסיק על יצירת שיתוף בנכס ספציפי מכוח הדין הכללי. במקרה זה על בן הזוג הטוען לשיתוף בנכס, שלא רשום על שמו, ושהיה של בן הזוג האחר עוד לפני הנישואין, מוטל נטל השכנוע שהצדדים יצרו בנכס שותפות ובחלקים שווים.
את הדילמה הניצבת בפני ביהמ"ש בסוגיה זו, כמו גם את הסבל והטרדה הנגרמים באופן בלתי נמנע לבני הזוג במהלך משבר גירושין – ניתן לחסוך על ידי עריכת הסכם ממון בין בני הזוג טרם נישואיהם ואף לאחריהם. (כאשר המדובר בנחלה חקלאית, יש להקפיד כי ההסכם יערך בידי עורך דין שהינו בעל ידע הן בדיני המשפחה והן בדינים והנהלים הרלוונטיים לגבי הנחלה החקלאית.)
הסכם ממון, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים במקרה של גירושין, יפתור מראש את כלל המחלוקות שפורצות בדרך כלל בנוגע לחלוקת הרכוש בכלל ויש בו בכדי להביא לפרידת הצדדים באופן מהיר וללא צורך בניהול הליכים משפטיים ממושכים, אמוציונאליים ומורטי עצבים, כאשר את הפרשנות המשפטית המורכבת – יחליפו הוראותיו הברורות של הסכם ממון.

הסכם ממון בין בני זוג – חוק יחסי ממון בין בני זוג