תאריך דיווח: 8.1.2013

חקלאי ממושב בשטח המועצה האזורית מעלה יוסף, המגדל למחייתו מכסת ביצים ע"פ חוק המועצה לענף הלול נקלע לסכסוך עם חברת פרגיות ירושלים (מקבוצת תדמיר) לאחר שזו סיפקה לו לטענתו פרגיות פגומות שחלו במחלת הברונכיט בתקופת אימונם אצל חברת פרגיות ירושלים.

חברת פרגיות ירושלים הגישה את ההמחאות שמסר החקלאי כתשלום ללשכת הוצאה לפועל בירושלים והחקלאי הגיש התנגדות לביצוע השטרות.

רשם ביהמ"ש השלום בירושלים אשר דן בהתנגדות החקלאי דחה אותה והורה כי חברת פרגיות ירושלים יכולה לפעול לגביית החוב ע"פ ההמחאות.

החקלאי, המיוצג ע"י עו"ד דוד דהאן, הגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי כנגד החלטת הרשם.

בפסק דין שניתן ביום 8/1/13 קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים את ערעור החקלאי, באמצעות עו"ד דוד דהאן. ביהמ"ש המחוזי הורה בהסכמת הצדדים על ביטול החלטת הרשם ועל מתן רשות להתגונן מפני תביעת ההמחאות של פרגיות ירושלים. כמו כן, בהסכמת הצדדים תאוחד תביעת ההמחאות עם תביעת הפיצויים שהגיש החקלאי כנגד פרגיות ירושלים, בגין הנזקים שנגרמו לו עקב אספקת הפרגיות הפגומות.

המחוזי בירושלים קיבל ערעור של חקלאי בעל מכסת ביצים כנגד חברת פרגיות ירושלים