משכירי נכסים רבים, בין דירות מגורים ובין נכסים עסקיים, מוצאים עצמם פעמים רבות בפני שוקת שבורה, במצב בו חוזה השכירות מופר ע"י השוכרים. מחד השוכר לא עומד בתשלומי השכירות ומנגד ממשיך לאחוז בנכס ולהנות ממנו, לעיתים מבלי לשלם ולו אגורה שחוקה.
על ציבור משכירי הנכסים לדעת כי ישנה דרך מהירה ויעילה לפינוי מושכר, וזאת בדרך של הגשת תביעה לפינוי מושכר.

כתב תביעה לפינוי מושכר הינו כתב טענות מיוחד המוגש בפרוצדורה מיוחדת ומהירה. תכליתו של הליך זה היא לאפשר הליך מזורז לפינוי שוכר מנכס מקרקעין.

המסלול המזורז נועד להתמודד עם התופעה הרווחת של שוכרי דירות המסרבים להתפנות מהנכס בתום תקופת השכירות או על אף הפרתו הבוטה של ההסכם. במקום לנהל הליך משפטי מלא שמצריך בדר"כ זמן ארוך של דיונים משפטיים, יכול התובע לבחור בהליך המשפטי המזורז שיביא לפינוי מהיר של המושכר.

הכללים הבסיסיים להגשת תביעה לפינוי מושכר:

  1. 1.תובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר רק כאשר חוק הגנת הדייר אינו חל על המושכר.
  2. 2.תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה – כלומר לא ניתן לצרף סעדי כספי לתביעה !
  3. 3.התובע רשאי לתבוע סעדים נוספים (למשל – את דמי השכירות אשר לא שולמו) בהליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מביהמ"ש.

הוראות מיוחדות בהליך המזורז:

  1. 1.בית המשפט יקבע מועד לדיון בתביעה שלא יהיה מאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה בתיק.
  2. 2.משך הדיון בתביעה – הדיון בתביעה יסתיים תוך יום אחד. במידת הצורך ניתן לקבוע ימי דיון נוספים שיהיו רצופים. המועד לדיון בתביעה לא ידחה ביותר מ-14 ימים מיום הדיון האחרון, אלא באישור נשיא ביהמ"ש או סגנו.
  3. 3.מתן פסק דין – פסק הדין ינתן עם תום הדיון בתובענה, ולכל המאוחר בתוך 14 ימים !!

הנה עומדת בפני משכירי הנכסים אפשרות, קלה ומהירה, להגיש תביעה לפינוי הנכס המושכר.
במקביל או לאחר תביעה זו ניתן להגיש, במידת הצורך, תביעה כספית, לגביית חובות כספיים מהשוכר. 
חשוב לוודא, כי כתב התביעה יהא מנוסח ע"י עו"ד המתמצא בתחום סילוק יד ממקרקעין ויכלול את כל הטענות הרלוונטיות לשם פינוי הנכס המושכר, וזאת על מנת למקסם את האפשרות לפינוי הנכס בזמן המהיר ביותר, ולאפשר למשכיר לממש את הנכס להפקת רווח כלכלי ע"י השכרתו מחדש מוקדם ככל האפשר.

הדרך המהירה לפינוי מושכר