מינהל מקרקעי ישראל נוהג לגבות ממוכרי נחלה חקלאית, תשלום המכונה דמי הסכמה, וזאת כתנאי למתן אישור להעברת הזכויות בנחלה מהמוכרים לקונים.
בשנים האחרונות, עם עליית שווי הנחלות החקלאיות, הרקיעו שחקים דמי ההסכמה הנדרשים ע"י מינהל מקרקעי ישראל ממוכרי הנחלות, וזאת לא רק באזורי מרכז הארץ, אלא גם באזורי קו העימות והגליל אשר בהם נהג המינהל גבות לאורך שנים ארוכות דמי הסכמה נמוכים.
דווקא לאור עליית מחירי הנחלות, עלולים מוכרי נחלות חקלאיות למצוא עצמם בפני שוקת שבורה, כאשר לאחר ניכוי דמי ההסכמה למינהל ויתר התשלומים הנדרשים מצידם לשם העברת הזכויות בנכס – נותרת עיסקת המכר ללא כדאיות כלכלית, כזו שלא היו נכנסים אליה מלכתחילה...
חשוב לתכנן ולעריך מראש באמצעות גורם מקצועי את שיעור  דמי הסכמה ע"י המינהל, על מנת לשקול את כדאיות הליך המכירה. כמו כן תכנון נכון של עסקת המכר עשוי לאפשר הפחתה משמעותית בשיעור דמי ההסכמה. על שיעור דמי ההסכמה הנקבעים ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ניתן להשיג בהליך מינהלי בפני ועדת השגות.

דמי הסכמה