רכישת או מכירת דירה או בית פרטי הינה בדרך כלל הצעד הכלכלי והמשפטי המשמעותי ביותר של האדם הפרטי. להבדיל מרכישת או מכירת מוצרים אחרים (מטלטלין) רכישת נכס מקרקעין דורשת בדיקה מקצועית מקדימה וכן ליווי משפטי משלב המשא ומתן ועד לרישום העיסקה. מכירת או רכישת דירה הינה עסקה מורכבת הכוללת היבטים משפטיים רבים, לרבות היבטי מיסוי אשר מומלץ לבחון טרם ביצוע העיסקה ואשר עשויה להיות להן משמעות רחבה לגבי כדאיות העיסקה. מומלץ לקרוא את מאמרנו "מבוא וכללי אצבע לעסקאות במקרקעין" בו ניתן למצוא מידע בסיסי והסבר מקדים לציבור רוכשי או מוכרי נכסי המקרקעין.
טיפול בעסקת מקרקעין כולל ביצוע בדיקות מקדמיות וניהול מו"מ, עריכת הסכם וניסוחו, רישום הערת אזהרה, דיווח לרשויות המס, הבטחת קבלת מלוא תמורת העיסקה כנגד מסירת החזקה בנכס וטיפול ברישום הבעלות. יש לוודא כי משרד עורכי הדין אליו פניתם מתמחה בתחום זה ויוכל להעניק לכם את מלוא השירות המשפטי הנדרש ברמה הגבוהה ביותר.

דירה למכירה