משרדנו עוסק במתן יעוץ ויצוג משפטי בכלל הנושאים הקשורים במגזר החקלאי
 

  • יצוג חקלאים וחוכרים בכלל הנושאים הקשורים לפעילותם ולפרנסתם. תביעות נגד ספקי מזון חקלאי, ספקי פרגיות קלות להטלה בענף הלול, חברות ביטוח, נזקי טבע, מועצות ייצור, מינהל מקרקעי ישראל.
  • הסדרת פעילות מסחרית ושימושים חורגים במושבים.
  • טיפול בתביעות המוגשות נגד חקלאים ע"י רשויות השלטון, מינהל מקרקעי ישראל, ועדות לתכנון ובניה.
  • טיפול בכתבי אישום המוגשים ע"י ועדות לתכנון ובניה.
  • מכסות ייצור
  • מכסות מים
  • יצוג חקלאים בכלל הנושאים הקשורים בדיני אגודות שיתופיות בבתי משפט ובהליכים המתנהלים בפני רשם האגודות השיתופיות
  • עסקאות נדל"ן במגזר החקלאי
  • טיפול בתביעות לסילוק יד ולדמי שימוש ראויים במקרקעין חקלאיים
  • שינוי יעוד מקרקעין

דיני מושבים ומגזר חקלאי