תאריך דיווח: 20/5/2012

יורשים המיוצגים ע"י עו"ד דוד דהאן מכרו נחלה חקלאית באזור המועצה האזורית מעלה יוסף וקיבלו להפתעתם שומת מס שבח בסך של לא פחות מ-300,000 ש"ח בגין המכירה. 

בעקבות השגה שהגישו היורשים באמצעות עו"ד דוד דהאן, הופחתה השומה ב-85% לסך של 42,000 ש"ח בלבד.

רשויות המס קיבלו את נימוקי ההשגה, בין היתר, כי מכסת הביצים ע"פ חוק המועצה לענף הלול שנמכרה במסגרת ההסכם אינה מקרקעין, ואינה נישומה לפיכך במס שבח. כמו כן, התקבלה הטענה כי השומה שגויה בהתעלמה מפטורים הקבועים בחוק אשר מהם זכאים היורשים להנות.

 בעקבות השגה - הופחתה שומת מס שבח במכירת נחלה ב-85% !!