באופן מסורתי המונח "בן ממשיך" סימל את הבן המעבד יחד עם הוריו את המשק החקלאי המשפחתי, ובפרט כאשר בערוב ימיהם אין בכוחם לעמוד בעול עבודות המשק, תוך ההבטחה כי במלאת להם ימים ושנים יהפוך הוא לבעל הזכויות בנחלה במקומם. מינוי בן ממשיך הינה פעולה משפטית מחייבת אשר לא ניתן לחזור ממנה בקלות לאחר ביצועה ולכן עשויות להיות לה השלכות מכריעות לגבי ההורים הממנים ולגבי יתר האחים.
עם השנים, עלה ערכן הכלכלי של הנחלות החקלאיות ואלו הפכו לנכסי נדל"ן בעלי ערך רב. במצב בנוצר מסירת הנחלה לילד אחד בלבד עשויה להוביל לתחושת קיפוח מצד יתר האחים כאשר להורים לעיתים אין נכסים משמעותיים אחרים להשאיר לילדיהם. מינוי בן ממשיך הינו פעולה אשר מומלץ לקבל ייעוץ משפטי בנוגע למשמעותה, להבין היטב את ההשלכות שיש למינוי הבן הממשיך על כלל המשפחה ועל ההורים בפרט, ההשלכות הכלכליות על המשך הפעלת המשק החקלאי, ומובן כיצד המינוי מתיישב עם אפשרות עתידית להורים ליצור חלוקה מאוזנת של הירושה בין ילדיהם.
למשרדנו נסיון רב בתחום יחודי זה ובאפשרותנו להציע סל פתרונות בסוגיה זו.

חשוב לדעת כי חוזה שכירות משבצת דו צדדי, החתום בין מינהל מקרקעי ישראל לאגודה השיתופית בלבד, אינו מקנה זכות של העברה בין דורית לבן ממשיך. התחייבות להקנות זכויות לבן ממשיך, קיימת אך ורק בהסכמי משבצת משולש - שבו מלבד האגודה גם הסוכנות היהודית היא צד לו. במקום בו קיימת התחייבות של בעלי הזכויות בנחלה כלפי "בן ממשיך" מודיעה הסוכנות היהודית על כך למינהל מקרקעי ישראל, במקרה זה יעברו הזכויות בנחלה לאחר פטירת ההורים, אוטומטית לבן הממשיך.

בן ממשיך