לאחר שביהמ"ש השלום בקריות דחה את תביעתם של בעלי זכויות בנחלה חקלאית לסילוק יד של שכן הפולש לנחלה,

אלה פנו לעו"ד דוד דהאן לשם יצוגם בערכאת הערעור.

ביהמ"ש המחוזי בחיפה קיבל את ערעורם של בעלי הנחלה המיוצגים ע"י עו"ד דוד דהאן, והורה על החזרת התיק לבית משפט השלום לשם מתן פסק דין חדש.

המערערים טענו כי צדק ביהמ"ש השלום כאשר דחה בפסק דינו את טענת הפולשים כי בידיהם זכות שימוש מכוח הסכם בכתב אותה לא הצליחו להוכיח,

ואולם בית משפט השלום טעה כאשר קיבל את טענתם החלופית והסותרת בדבר קיומו של הסכם מכללא מכוח התנהגות.

כאמור, ערעורם של בעלי המשק החקלאי באמצעות עו"ד דוד דהאן התקבל וכעת על ביהמ"ש השלום להוציא תחת ידיו פסק דין חדש.

ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור בענין תביעה לסילוק יד מנחלה חקלאית