תאריך דיווח: 20/10/2012

בלחץ ילדיה פנתה אם קשישה, בעלת נחלה חקלאית באזור הגליל, לביהמ"ש לענייני משפחה בתביעה לביטול מינויו של בן ממשיך, בחלוף למעלה מ-20 שנים ממועד המינוי, האם תצליח?בימים האחרונים, קיבל עו"ד דוד דהאן את יצוגו של הבן ממשיך, המבקש להתגונן מפני תביעת אימו הקשישה, לביטול מינויו כבן ממשיך בנחלה חקלאית, וזאת לאחר שחלפו למעלה מ-20 שנים ממועד המינוי.

כתב הגנה מטעמו של הבן, יוגש בקרוב לביהמ"ש לענייני משפחה.

לטעמו של עו"ד דוד דהאן, לא מתקיימת כל עילה לביטול המינוי, המהווה מתנה שהושלמה.

אם קשישה מבקשת לבטל את מינויו של בן ממשיך, בחלוף למעלה מ-20 שנים