משרדנו עוסק במתן יעוץ משפטי ויצוג לאגודות שיתופיות בכלל הנושאים וההיבטים הכרוכים בפעילות האגודה.
 
  • יצוג מושבים ואגודות שיתופיות באופן שוטף ובמתן חוות דעת משפטיות.
  • טיפול בעניינים משפטיים בין האגודה לחבריה, בבתי משפט ובבוררות.
  • יצוג מול רשות מקרקעי ישראל, משרדי ממשלה ומועצות ייצור.
  • יצוג אגודות לפי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי.
  • טיפול בעסקאות נדל"ן במקרקעי משבצת.
  • טיפול בהרחבות במושבים/קיבוצים.
  • מכסות ייצור ומכסות מים.

אגודות שיתופיות